13

Snöunderhåll, sopning och sandning

Vi erbjuder snöröjning och sandning med lastbil samt lastmaskin. Vi åtar oss både små och stora uppdrag. Vi har mångårig erfarenhet som underleverantörer till bland annat kommuner, företag och vägsamfälligheter samt statliga aktörer.