Trädgård

I april 2005 förvärvade Strålsnäs Schakt Ströms Trädgård.
I denna del av vår verksamhet ansvarar vi för skötseln av trädgårdar och parker – både åt företag och privatpersoner.
Våra kunder finns bland annat i Boxholm, Väderstad och Mjölby.
Vår kunniga och yrkesskickliga personal utför gräsklippning, plattläggning och allmänt förekommande trädgårdsarbete.