Timmerhantering

Strålsnäs Schakt ansvarar för all timmerhantering på Boxholms Såg.
Detta innebär lossning av timmer från cirka 50 timmerbilar varje dag.
Vi ansvarar också för att materialet mäts in i timmersortering, sorteras och matas in i sågen.