Kunder

Hos oss på Strålsnäs Schakt är våra uppdragsgivare mycket viktiga. Därför följer här en kort presentation av våra största kunder.

Rörvik Timber (Boxholm Såg)
Vi sköter all timmerhantering på sågen i Boxholm. Dessutom ansvarar vi för all annan lastmaskinskörning på sågområdet.
Vattenfall
Vi ansvarar för biobränslehanteringen på Vattenfalls fjärrvärmeanläggning i Boxholm.
Råsjö Torv
Vi levererar biobränsle från Råsjö Torv och Såbi till flera värmeverk. Vi ansvarar även för biobränslehanteringen på terminalen i Boxholm.
Boxholm Kommun
Åt kommunen sköter vi snöröjning, sandning av vintervägar och hjälper till med diverse entreprenadarbeten.
Bygg och Miljö
Vi gräver för bredband tillsammans med Bygg och Miljö. Dessutom är vi behjälpliga med mycket annat entreprenadarbete.
Övriga kunder:
NCC Roads
Banverket
Vägverket
Skanska
Econova
Linköpings Skogstjänst